Postup celkové rekonstrukce


BOURACÍ PRÁCE

 • demontáž stávajícího zábradlí (uříznutí přímočarou pilou, odstranění původních úchytů)
 • vybourání nášlapné betonové vrstvy podlah ( případně včetně dlažby)
 • odstranění původní podlahové okapnice
 • otlučení poškozených (zvětralých) částí panelů na výztuž
 • očištění podlah a stěn tlakovou vodou

OPRAVA STĚN A STROPŮ

 • doplnění odstraněných a chybějících hmot
  (sanační materiály Sika)
 • začištění otvorů po původních kotevních úchytech
  (beton, jádrová malta, štuk)

PODLAHA

 • zhotovení nové nášlapné betonové vrstvy (cca 50 mm)
 • zhotovení hydroizolační stěrky včetně položení pružných pásek do rohů
  (Fortisol – pod dlažbu, Forte Bak – pochozí)
 • pokládka dlažby nebo nátěr podlah
  (materiál dle výběru)

STĚNY A STROP

 • penetrace a zhotovení fasádního nátěru
  (fasádní barva Revitacolor)

ZÁBRADLÍ

OKAPNICE

 • montáž hliníkové okapnice na čelo podlah
  (Al plech tl. 0,63 mm – odstín RAL dle výběru)

Website © 2013 ROVEX All rights reserved. Designed by JOCH, created by Superkodéři