Problematika stávajících konstrukcí

Námi prováděné rekonstrukce lodžií jsou spojeny s výměnou zábradlí, protože původní zábradlí jsou zpravidla ukotvena do podlahy a pevně spojena s bočními stěnami. Vlivem různé roztažnosti materiálů tak dochází k postupné destrukci podlah a stěn lodžií.

Po dohodě s investorem lze provést pouze částečnou rekonstrukci (výměna zábradlí, oprava podlahy).

Website © 2013 ROVEX All rights reserved. Designed by JOCH, created by Superkodéři